NewCork - פתיחה של יום חדש

NewCork  - מוצר מהפכני הנמצא בהליכי רישום פטנט, המאפשר חליצת פקק השעם מבקבוק יין באופן חדשני ואלגנטי.

 

הערה:

בהתאם למגבלות לשמירת סודיות בהליך רישום הפטנט לא ניתן להרחיב פרטים על המוצר ואופן פעולתו.

פרטים נוספים ימסרו ע"פ דרישה באופן אישי ולאחר חתימה על הסכם סודיות.

 

newcork - פתיחה של יום חדש
Facebook LinkedIn Google + Twitter